Druh Marek Smardz został nowym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownicy. Zastąpił na tym stanowisku Zygmunta Ambrożego, który funkcję tę sprawował przez ostatnie 41 lat. 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Nowego prezesa i zarząd wybrano podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 19 czerwca w Domu Młodego Rolnika w Bukownicy. Udział w nim wziął także Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak, który dziękował odchodzącemu prezesowi za wieloletnią służbę i gratulował nowo wybranemu. – Przekazuję wyrazy wdzięczności za trud, poświęcenie i pełne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonywana przez Pana praca w okresie piastowania funkcji prezesa jest nieoceniona i zasługuje na najwyższe społeczne uznanie – zwracał się do Zygmunta Ambrożego, który w szeregach ochotniczej straży pożarnej był przez 54 lata, z czego 41 jako prezes.

Za poświęcenie, współpracę, zaangażowanie, pomoc i wsparcie w realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Bukownicy oraz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną dziękowali odchodzącemu prezesowi także pozostali uczestnicy zebrania. Słowa podziękowania skierowane zostały też do odchodzącego na społeczną emeryturę Bronisława Puchały.

W skład zarządu wybrani zostali:

I wiceprezes i naczelnik OSP dh Damian Idzikowski

II wiceprezeses dh Marek Stempin

Zastępca Naczelnika dh Albert Warszawski

Skarbnik dh Mirosław Sznajder

Sekretarz dh Marika Krzykała

Gospodarz dh Adrian Idzikowski

Kronikarz dh Magdalena Pastucha

Członek zarządu dh Paweł Ambroży

Nowemu Zarządowi OSP w Bukownicy serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, by niesienie pomocy ludziom przynosiło im satysfakcję i dumę.

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną

Ogłoszenia
J3M