22 września odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Rady nadzorczej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Starosta Lech Janicki, reprezentujący Zgromadzenie Wspólników spółki OCZ, w obecności radnych Rady Powiatu, wręczył członkom Rady Nadzorczej uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 września 2020 roku w sprawie powołania ich do gremium sprawującego nadzór nad spółką.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Przypomnijmy, w skład Rady Nadzorczej OCZ weszli: – dr hab. Anna Matuszczak – prof. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, w latach 2013-2020 członek Rady Społecznej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, Piotr Nowicki – menadżer ochrony zdrowia i wykładowca akademicki, z wykształcenia socjolog; dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, wcześniej pełnomocnik ds. restrukturyzacji Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Marzena Wodzińska – samorządowiec i menadżer, w latach 2014-2020 członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, obecnie prezes Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp.
Wręczenie dokumentu powołania stało się okazją do wzajemnego poznania się członków Rady Nadzorczej i radnych Rady Powiatu oraz do wymiany poglądów i opinii na przyszłe funkcjonowanie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Podczas spotkania omawiano sprawy kadrowe szpitala oraz kwestie podejścia do opieki nad pacjentem i jego traktowania, podkreślając jednocześnie, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna.
Chcemy by szpital stał się przyjazny dla pacjentów i aby się rozwijał – szedł do przodu z zakresem świadczonych usług i ze standaryzacją.  Wierzę, że w kilka dobrych głów uda nam się wypracować odpowiednie rozwiązania i pójść do przodu – powiedział starosta Lech Janicki.
Radni i mieszkańcy powiatu oczekują szybkich decyzji, jednak jak podkreśliła dr Anna Matuszczak, Rada Nadzorcza powinna kierować się przede wszystkim rozwagą.
Zarówno członkowie Rady Nadzorczej, jak i Rady Powiatu są zgodni co do tego, że odbudowa zaufania pacjentów, pozyskanie kadry medycznej oraz kwestie wizerunkowe – to najważniejsze zagadnienia, jakimi muszą jak najszybciej zająć się osoby zarządzające szpitalem. Jednak członkowie Rady Nadzorczej podkreślali, że pozyskanie odpowiednich ludzi nie będzie łatwe, ponieważ sytuacja kadrowa na rynku zdrowia jest w Polsce tragiczna (w kraju brakuje ok. 50 tysięcy lekarzy).
Członkowie Rady dziękując za wybór i powierzenie odpowiedzialności za nadzór nad OCZ, zadeklarowali swoje pełne zaangażowanie.
Jak ustalono, spotkania Rady Nadzorczej z Radą Powiatu odbywać się będą cyklicznie, prawdopodobnie raz na kwartał. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M