Ograniczenie kosztów bieżącej działalności i realizowanie inwestycji dających szansę na szybki zwrot poniesionych nakładów to główne priorytety, jakie stawia przed sobą nowy prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie Artur Derewiecki. Oszczędności są niezbędne, ponieważ, w dużej mierze z powodu pandemii, spółka poniosła w ubiegłym roku bardzo poważne straty.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Ogłoszenia
Zielony Ogród