O kolejne dwa nazwiska wydłużyła się lista osób uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną”. Podczas ostatniej sesji tamtejszej Rady Miejskiej do tego zaszczytnego grona oficjalnie włączono Eugeniusza Śmiatacza z miejscowości Zawady oraz – pośmiertnie – Jana Stodolnego z Książenic.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

E. Śmiatacz przez trzy kadencje pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Grabowie nad Prosną, w dwóch z nich będąc także członkiem zarządu. W latach 1996-1998 był ponadto przewodniczącym Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.

Podczas prac interwencyjnych wykonywanych pod jego nadzorem wykonano szereg prac na terenie miasta i gminy Grabów nad Prosną – przypomniała sekretarz gminy Ewa Krzykała. – To między innymi montaż kanalizacji i ułożenie kostki brukowej na grabowskim rynku, budowa chodnika na ulicy Wodnej, Ostrzeszowskiej w Grabowie nad Prosną, odwodnienie, odwodnienie i budowa chodnika w miejscowości Dębicze. Pan Eugeniusz Śmiatacz jako radny Rady Miejskiej przyczynił się do rozbudowy sieci wodociągowej w tej miejscowości.

Z wnioskiem o nadanie medalu E. Śmiataczowi wystąpił sołtys sołectwa Zawady.

Wyróżnienie to ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ jest to smutny okres w moim życiu – wyznał odznaczony. –Może pozwoli mi to podźwignąć się na dalsze życie. Jestem tu tylko dzięki opatrzności, ponieważ przeżywam bardzo trudne chwile w moim życiu.

J. Stodolny był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Książenicach. Wstąpił w szeregi jednostki w 1957 roku, a następnie stopniowo wspinał się po kolejnych szczeblach służby.

Był działaczem, który wszedł w skład 10-osobowego komitetu budowy remizy i domu strażaka mówiła E. Krzykała. 9 kwietnia 1972 roku w trakcie obchodów 400-lecia wsi Książenice wmurowano akt erekcyjny pod remizę i dom strażaka. Pan Jan był jednym z głównych koordynatorów robocizny niefachowej wykonanej w czynach społecznych mieszkańców wsi.

Remiza wraz z Domem Strażaka została uroczyście oddana do użytku 20 lipca 1974 roku.

Nie tylko jednostka straży, ale cała społeczność Książenic wzbogaciła się o piękny i użyteczny obiekt, który stał się ośrodkiem życia kulturalnego wsi – podkreśliła sekretarz gminy.

Działalność J. Stodolnego nie ograniczała się jednak tylko do zadań związanych z rozwojem infrastruktury. Od 1975 do 2011 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu OSP Książenice, organizując akcje gaśnicze w swojej i okolicznych miejscowościach. Był również wiceprezesem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Grabowie nad Prosną. Pod jego okiem swoją wiedzę i umiejętności rozwijali członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Za swoje zasługi dla pożarnictwa został uhonorowany wieloma odznaczeniami.

Dziękuję przede wszystkim za pamięć o ludziach, których już wśród nas nie ma i za docenienie tego, co mój teść zrobił dla straży w Książenicach, dla naszej wioski i naszej gminy – powiedziała synowa J. Stodolnego, odbierając akt nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną”. ŁŚ

 

Fot. www.grabownadprosna.com.pl

Ogłoszenia
Zielony Ogród