Nowego wyglądu doczekała się świetlica środowiskowa w Giżycach mieszcząca się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomieszczenie zostało przebudowane dzięki środkom Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na ten cel Miasto i Gmina Grabów nad Prosną pozyskała 270 tys. zł dofinansowania.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W ramach przedsięwzięcia wykonano prace remontowo-budowlane obejmujące m.in. roboty rozbiórkowe, wymianę sanitariatów, wymianę instalacji elektrycznej, a także zakup wyposażenia do placówki. Środki na ten cel pochodziły w 100 procentach z dofinansowania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2022 w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. UMiG Grabów

Ogłoszenia
Zielony Ogród