Powiaty: ostrzeszowski i kępiński nawiążą współpracę w zakresie utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Centrum obejmie wsparciem dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W pierwszej kolejności wsparcie w ramach projektu otrzymają dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Głównym celem głównym ŚCZP będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży z powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego kompleksowego leczenia i profesjonalnego wsparcia na każdym etapie procesu zdrowienia. W ramach bezpłatnego wsparcia ŚCZP oferować będzie:
– konsultacje psychiatryczne, neurologiczne oraz porady psychoedukacyjne,
– indywidualne terapie: poznawczo-behawioralną, systemową, pedagogiczną oraz terapię rodzinną,
– wsparcie rodziny, opiekunów, nauczycieli i innych ważnych dla dziecka osób,
– oddział dzienny dla podopiecznych wymagających stałej opieki,
– terapie grupowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży będzie miało swoją siedzibę w Kępnie. W Ostrzeszowie powstanie filia prowadząca między innymi:
– oddział dzienny,
– wsparcie rodziny, opiekunów, nauczycieli i innych ważnych dla dziecka osób,
– terapie grupowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz zajęcia socjoterapeutyczne.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży powstaje z inicjatywy powiatu kępińskiego, który jest podmiotem wiodącym i jako partnera zaprosił do współpracy powiat ostrzeszowski. Pzedsięwzięcie jest w fazie projektowej. Niebawem zostanie zawarte porozumienie w tej sprawie, które podpiszą starostowie i wicestarostowie obu powiatów. www.powiatostrzeszowski.pl

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski