Rozstrzygnięto XI edycję konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę przedsięwzięć, które otrzymają wsparcie finansowe. Dofinansowanie otrzymają 44 projekty, których łączna kwota wsparcia z budżetu Województwa Wielkopolskiego to niespełna 0,5 mln zł. Pieniądze otrzyma również 5 gmin z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” organizowany w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” umożliwia lokalnym organizacjom pozarządowym aktywnie działać w wielu małych miejscowościach, sołectwach wśród lokalnych społeczności. Działania realizowane przez organizacje integrują i aktywizują mieszkańców przez udział w rozmaitych przedsięwzięciach, czerpiąc z miejscowych tradycji i folkloru. W ramach konkursu organizacje mogły ubiegać się o pozyskanie dofinansowania na realizację niewielkich projektów inwestycyjnych, organizację imprez tematycznych, zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru oraz tradycji społeczności lokalnych, wydania materiałów promujących oraz organizacji warsztatów lub szkoleń. Realizacja tego typu zadań przyczynia się do rozwoju miejscowości, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców.

– Po raz kolejny wiele organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu  „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” udowodniło jak można w ciekawy sposób rozwijać małe miejscowości i społeczności wiejskie. W ramach XI edycji konkursu dofinansowanie otrzyma 44 projekty o całkowitej kwocie wsparcia blisko 0,5 mln zł. Konkurs daje możliwość promocji miejscowości, prezentacji miejscowego folkloru oraz jest okazją do integracji lokalnej społeczności. Środki pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego, które trafiają do mieszkańców obszarów wiejskich pokazują jak bogate i rozmaite inicjatywy i pomysły mogą zostać zrealizowane dzięki programowi „Wielkopolska Odnowa Wsi” – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

W ramach XI edycji konkursu złożono 103 wnioski, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu oceny zgłoszeń wytypowanych zostało 44 projekty do przyznania dofinansowania. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 80% projektu, jednak nie więcej niż 12 tys. zł. Pula środków konkursowych wynosząca 0,5 mln zł została w całości wykorzystana przez wnioskodawców.

Dofinansowanie otrzymają:

Gmina Czajków 
Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie – „Zgotować jesienny koncert patriotyczny” –  12 000 zł.

Gmina Grabów nad Prosną
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki – „Towarzyskie zawody jazdy konnej w Bobrownikach – Hubertus 2023” – 12 000 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębiczach – „Remont sanitariatów w budynku OSP w Dębiczach” – 12 000 zł.

Gmina Kobyla Góra 
Koło Gospodyń Wiejskich w Parzynowie – „Święto pieczonego ziemniaka wspólnie zrealizujemy i pod namiotem bawić się będziemy” – 10 000 zł.

Gmina Kraszewice
Ruch Samorządowy im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej – „Piknik historyczny w Kuźnicy Grabowskiej” 12 000 zł.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice – „Festiwal Smaki Jesieni na Końcu Świata” – 12 000 zł.

Gmina Ostrzeszów 
Ochotnicza Straż Pożarna w Myjach – „Poznaj MYJE – pieszy rajd młodzieżowych drużyn pożarniczych” – 11 500 zł.

Ogłoszenia
J3M