Nie bądźmy obojętni, reagujmy i pomagajmy osobom szukającym schronienia w pustostanach, niezabezpieczonych budynkach użytku publicznego czy na klatkach schodowych. Widzisz osobę potrzebującą pomocy – zadzwoń! Dzięki naszej reakcji możemy uratować czyjeś życie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W związku z nastaniem okresu jesiennego, a wraz z nim spadku temperatur, apelujemy o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, nietrzeźwe, przebywające na dworze od dłuższego czasu, a także na osoby w podeszłym wieku w naszym otoczeniu, mieszkające samotnie czy nieporadne życiowo. W przypadku ujawnienia osób szukających schronienia w pustostanach czy innych miejscach ogólnodostępnych, w tym na terenach ogródków działkowych lub posiadania informacji o miejscu przybywania takiej osoby, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 112 lub u pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.

Funkcjonariusze pełniący służbę patrolową będą zwracać szczególną uwagę na miejsca użyteczności publicznej pod kątem osób tam przebywających. Obowiązek kontrolowania sytuacji oraz dotarcia do osób mogących mieć trudności z egzystencją w tym trudnym okresie będzie spoczywać przede wszystkim na dzielnicowych w ramach pełnionych służb obchodowych na podległym rejonie służbowym.

Ogłoszenia
J3M