Od kilku tygodni trwają prace przy realizacji ostatniego etapu największej w tej dekadzie inwestycji w infrastrukturę komunalną w Mikstacie, czyli wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej z położeniem nowej nawierzchni na ulicach: Kaliskiej, Polnej, Różanej, Jęczmiennej i Kłosowej.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Aktualnie realizowana jest całkowita wymiana kanalizacji i sieci wodociągowej na ulicach Polnej, Różanej, Jęczmiennej i Kłosowej. Ponadto zostanie położona całkowicie nowa nakładka asfaltowa na tych czterech ulicach oraz chodników na ulicy powiatowej (czyli Polnej) i trzech pozostałych – gminnych. To ostatni etap zadania rozpoczętego w 2019 roku, czyli wymiany kanalizacji na ul. Kaliskiej (zakończonej w roku ubiegłym), z ulicami przyległymi.

Staraniem przewodniczącego Rady Powiatu Ostrzeszowskiego, Tomasza Maciejewskiego, który jednocześnie nadzoruje realizację tej inwestycji ze strony gminy, dodatkowo wykonano chodnik na po lewej stronie ul. Kaliskiej.

W br. na ul. Polnej zostanie położona nowa nawierzchnia na całej długości, do połączenia z drogą w kierunku na Mikstat Pustkowie. Zrealizowany zostanie także wniosek radnego Dominika Skrzypczaka o dodatkowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polna-Kaliska. Mieszkańcy Mikstatu oczekują, że w kolejnych latach powiat przeprowadzi remont chodnika po prawej stronie ul. Kaliskiej w kierunku Kotłowa oraz dokończy budowę ścieżki rowerowej od ulicy Polnej do granicy miasta.

www.mikstat.pl

Ogłoszenia
J3M