Czy jeden z byłych burmistrzów powinien zostać uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”? Większość radnych Rady Miejskiej była co prawda na tak, ale pojawiły się też głosy odrębne. – „Samorząd to służba, a nie ordery i zaszczyty” – oświadczyła Danuta Gagatek.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Z wnioskiem o przyznanie Stanisławowi Wabnicowi medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” wyszło Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości. Poparły go ponadto inne organizacje: Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania i Amazonki Ostrzeszowskie. Zyskał aprobatę, choć nie jednogłośną, stałych komisji Rady Miejskiej.

Medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” jest przyznawany osobom, które w sposób znaczący przyczyniały się do rozwoju miasta i gminy oraz zwiększenia jego rangi w najróżniejszych dziedzinach życia społecznego – przypomniał burmistrz Patryk Jędrowiak. – Pan Stanisław Wabnic, burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów czterech kadencji samorządu i mieszkaniec Ostrzeszowa, jest osobą o niekwestionowanym autorytecie. Swoją wieloletnią działalnością i pełnym zaangażowaniem w życie naszego miasta zasługuje na szczególne uznanie i uhonorowanie wymienionym wyżej odznaczeniem.

Jako pierwsza swoją negatywną opinię na temat przedłożonej uchwały wyraziła radna Krystyna Rajska.

Uważam, że warunki określone w paragrafie pierwszym naszego regulaminu przyznawania Medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” z dnia 10 marca 2011 roku przypisane są jako zadania własne burmistrzom w ramach przepisów prawa – stwierdziła.Każdy z nich, bez względu na istniejące w okresie działania warunki polityczne, gospodarcze czy finansowe starał się wywiązać z nich jak najlepiej. Jestem przeciwna składaniu wniosków o nadanie medalu za zasługi dla burmistrzów. Dlatego będę głosować przeciwko.

Jeszcze ostrzej zaprotestowała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gagatek.

Medale dla społecznika, nie dla burmistrza – oświadczyła. Czytając uzasadnienie do uchwały, nie widzę właściwie nic nadzwyczajnego. Przeciwnie, widzę podstawowe obowiązki burmistrza. Burmistrz, obejmując urząd składa ślubowanie, w którym ślubuje, że dochowa wierności prawu, a powierzony urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Podstawowe obowiązki, a nie jakiś wyczyn. W uzasadnieniu podkreślony jest również fakt, że medal taki przyznawany jest osobom, które w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju miasta i gminy Ostrzeszów. Szanowni państwo, taki medal należy się zatem każdemu mieszkańcowi miasta i gminy Ostrzeszów, który zechciał związać swoje losy i losy swej rodziny z tym miastem i poprzez swoją pracę i płacenie podatków w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju naszej gminy. Podsumowując, jeśli chcemy przyznawać takie medale to niech to będzie osoba-społecznik, która bezinteresownie działa dla dobra jakiejś społeczności. Entuzjasta, pozytywnie zakręcony, który obok swojej pracy zawodowej, a nie w ramach obowiązków zawodowych, za które pobiera wynagrodzenie w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju miasta i gminy. Budowa dróg, chodników to chyba nic nadzwyczajnego. My w tej kadencji też to robimy i jakoś nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Wręcz przeciwnie, nie robimy mieszkańcom żadnej łaski.

W głosowaniu, do obu pań dołączył jeszcze radny Antoni Marchiński. Tym samym za uhonorowaniem S. Wabnica było 15 radnych, a 3 opowiedziało się przeciw. Należy dodać, że podczas tego samego posiedzenia Rada Miejska nadała tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów” Markowi Makiele, prezesowi poznańskiego klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej.

Fot. www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski