W najbliższych tygodniach do czwartoklasistów z gminy Ostrzeszów trafić powinny urządzenia pozyskane w ramach rządowego programu „Laptop dla ucznia”. Sprzęt dotarł już do szkół i aktualnie jest sprawdzany pod kątem sprawności technicznej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak przekazała nam inspektor Alicja Stawik-Doruch z Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych to łącznie 245 laptopów, z których 6 zostanie zwróconych ze względu na mniejszą od wcześniej zakładanej liczby uczniów. Najwięcej, bo od 50 do ponad 60 przenośnych komputerów otrzymały: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rojowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2. Około 20 przyznano Zespołowi Szkół w Siedlikowie, a po kilkanaście placówkom w: Niedźwiedziu, Rogaszycach i Szklarce Przygodzickiej. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. Dlaczego właśnie czwarta klasa? Jak wyjaśniono, właśnie od niej rozpoczyna się drugi etap nauki w szkole podstawowej, jednego nauczyciela zastępuje wielu różnych, każdy z nich prowadzi nauczanie w ramach oddzielnych przedmiotów. Wtedy też uczeń rozpoczyna naukę informatyki. Zgodnie z założeniami programu, jeżeli rodzic nie wyrazi chęci przyjęcia laptopa na własność, urządzenie staje się własnością organu prowadzącego szkołę, a rodzic będzie mógł je otrzymać na podstawie umowy użyczenia. Przez pięć lat od dnia przyjęcia urządzenia na własność obowiązywał będzie zakaz podejmowania tzw. czynności rozporządzających, a więc sprzedaży, zastawienia itp. Sprzęt objęty został 36-miesięczną gwarancją, zapewniającą możliwość naprawy i otrzymania laptopa zastępczego. Co ważne, uczeń ma prawo posiadać tylko jednego laptopa zakupionego z programu finansowanego ze środków publicznych. Zatem gdy wcześniej pozyskał już sprzęt przeznaczony dla dzieci byłych pracowników PGR, będzie musiał zdecydować czy go zatrzymać, czy też zwrócić i odebrać ten przysługujący mu w ramach nowego programu. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej „Laptopa dla ucznia”, planowane są zakupy dla każdego kolejnego rocznika rozpoczynającego czwartą klasę. Celem jest, aby w przyszłości każdy uczeń w Polsce, poczynając od IV klasy szkoły podstawowej, był wyposażony w laptopa, który będzie służył mu w kolejnych etapach edukacji. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M