Dobiegła końca modernizacja jazu w Grabowie nad Prosną. Inwestycja realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” kosztowała ponad 2 miliony złotych i miała na celu przede wszystkim poprawę bilansu wodnego w dolinie Prosny, w tym podniesienie poziomu wód gruntowych i zwiększenie retencji gruntowej w okresach niedoborów wody.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert
Ogłoszenia
J3M