Rada Powiatu w Ostrzeszowie na swoim środowym posiedzeniu jednogłośnie zdecydowała, że łącznie o 2 miliony złotych podwyższony zostanie kapitał zakładowy Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Jedna czwarta tej kwoty będzie częścią montażu finansowego, dzięki któremu w szpitalu pojawią się dwa nowe aparaty rentgenowskie.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Pozostałe 1,5 miliona złotych to efekt przekształcenia pożyczki udzielonej spółce w grudniu ubiegłego roku na wsparcie bieżącej działalności ostrzeszowskiej lecznicy.

To jest dość istotna zmiana, istotna różnica, niż kiedy była to pożyczka – stwierdził starosta Lech Janicki. – Podniesienie kapitału jest sprawą o wiele bardziej dogodną dla placówki, jak również dla nas jako właściciela.

Wspomniane na wstępie 500 tysięcy złotych stanowić ma natomiast połowę kwoty na zakup stacjonarnego oraz mobilnego aparatu rtg. Przetarg na ich dostarczenie już rozpisano, a drugą połowę potrzebnej sumy dołożyć mają, w ramach montażu finansowego, samorządy gminne.

Wójtowie i burmistrzowie dali warunek, że przekazują pieniądze jako pomoc powiatowi, ale tylko na zakup sprzętu wyjaśniał przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski. Sześć gmin po 50 tysięcy złotych, a gmina Ostrzeszów 200 tysięcy złotych, co łącznie stanowi 500 tysięcy, czyli połowę potencjalnego zakupu.

Dotychczas stosowne uchwały podjęli już radni z Czajkowa, Doruchowa, Grabowa nad Prosną, Kobylej Góry, a Mikstat zrobi to 20 czerwca. Trwa zatem oczekiwanie na takie same kroki ze strony gmin Kraszewice i Ostrzeszów. Jak zapewniał starosta, samorząd stara się stworzyć, jak to ujął, poduszkę finansową dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

Pisma, które pan prezes wysyłał dużo wcześniej, dotyczyły dużo większych kwot, które byłyby niezbędne dla normalnego funkcjonowania szpitaladodał L. Janicki. Myśmy się natomiast umówili, że będziemy śledzić bieżącą sytuację finansową i reagować w momencie, kiedy to będzie niezbędne i konieczne, aby rzeczywiście wszystko funkcjonowało bez większych zakłóceń.

Aktualnie prezes OCZ prowadzi rozmowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na temat uregulowania zaległości względem tej instytucji. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M