W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy . Z mundurem strażaka pożegnał się starszy ogniomistrz Roman Dombek oraz młodszy aspirant Przemysław Duszara.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość miała charakter kameralny.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Starszy ogniomistrz Roman Dombek swoją przygodę ze strażą pożarną rozpoczął w 1994  roku, jako stażysta  w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrzeszowie. W 1998 roku ukończył Kurs Kwalifikacyjny Podoficerów Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Po ukończeniu kursu podoficerskiego zajmował stanowisko młodszego ratownika. Od 1999 roku pracował na stanowisku dyspozytora, a następnie jako Dyżurny Stanowiska Kierowania. Starszy ogniomistrz Roman Dombek do swojej pracy podchodził z niezwykłą sumiennością i zaangażowaniem.  – Był bardzo rzetelny i dokładny, posiada duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz dużej wiedzy zawodowej wzorowo wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków. Jest osobą bardzo zdyscyplinowaną i sumienną, czym zyskał sobie uznanie u przełożonych – nie ma wątpliwości mł.ogn. Radosław Gatkowski, rzecznik prasowy komendy.

Jako Dyżurny Stanowiska Kierowania swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z młodszymi kolegami w służbie. Przez wiele lat współpracuje z samorządami lokalnymi oraz mocno utożsamia się z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaliszkowicach Kaliskich. Po dziś dzień piastuje stanowisko Komendanta Gminnego w Kaliszkowicach Kaliskich.  Za  swą  wzorową  i  sumienną  służbę niejednokrotnie był wyróżniany i nagradzany.

Młodszy aspirant Przemysław Duszara swoją służbę w straży rozpoczął w 1998 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Po ukończeniu Kursu Kształcenia Kwalifikacyjnego Podoficerów PSP w Częstochowie w 2000 roku zajął stanowisko ratownika kierowcy. W 2001 roku przeniósł się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, gdzie zajmował stanowiska ratownika – kierowcy, starszego ratownika kierowcy, a w 2010 roku awansował na stanowisko dowódcy zastępu. – Zdobytą wiedzę zawodową i doświadczenie dowódcze potrafił umiejętnie wykorzystać w praktyce, dzięki czemu szybko zyskał autorytet załogi i uznanie przełożonych – mówi Gatkowski. – Był bardzo aktywny zawodowo oraz sportowo, biorąc udział w wielu imprezach sportowych, zdobywał wiele osiągnięć dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.

Młodszy aspirant Przemysław Duszara należał do Plutonu Gaśniczego GFFFV Poznań. Nabyte umiejętności potrafił znakomicie wykorzystywać w praktyce, kierując pracą podległych mu funkcjonariuszy. W 2015 roku ukończył Kurs Kształcenia Kwalifikacyjnego w systemie eksternistycznym, uzyskując tym samym tytuł technika pożarnictwa, następnie od 2019 roku zajmował stanowisko dowódcy sekcji do końca pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ostrzeszowie. RED

Ogłoszenia
J3M