Jeśli wszystko przebiegać będzie zgodnie z planem, w ciągu najbliższego roku znacząco poprawi się infrastruktura służąca szkolnictwu zawodowemu w Ostrzeszowie. Podstawowy warunek to otrzymanie dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jego założenia opracowywane są w Wydziale Oświaty Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego.

– To jest projekt twardy – zaznacza inspektor Dominika Grzesiak- Sikora. – Chcemy w ramach tego projektu rozszerzyć infrastrukturę szkół zawodowych, Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, adaptując pomieszczenia, które mogą zostać zaadaptowane na potrzeby uczniów.

Zaadaptowane pomieszczenia miałyby służyć uczniom szkół branżowych.

– Chcemy te pomieszczenia też doposażyć – dodaje D. Grzesiak – Sikora. – To mają być profesjonalne pracownie, które odpowiadają temu, co dzisiaj w poszczególnych branżach jest potrzebne. Przebudowa i wyposażenie to takie główne cele tego projektu.

Nacisk ma być też położony na rozwój i zacieśnianie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, a pracodawcami. To przecież jeden z głównych celów reformy szkolnictwa zawodowego wdrożonej w roku 2018. W osiągnięciu tego efektu mają pomóc partnerzy wyłonieni niedawno w drodze konkursu. Pierwszy z nich to Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.

– Jest to o tyle cenny dla powiatu partner, że współpracuje już wiele lat z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – wyjaśnia inspektor w Wydziale Oświaty. – Sądzimy, że bardzo skutecznie będzie to kształcenie zawodowe promował. Szczególnie zależy nam na tym, aby udało się nawiązać współpracę z pracodawcami w zakresie kształcenia praktycznego, czyli wszelkiego rodzaju praktyki, staże uczniowskie. Zależy nam na tym, aby kształcenie zawodowe odbywało się w naturalnym środowisku pracy w danym zawodzie.

Porozumienie podpisano też z Cechem Rzemiosł Różnych, który już od lat wspiera miejscowe szkoły w procesie szkolenia zawodowego. Jest to zatem usankcjonowanie obecnego stanu rzeczy. W przypadku tego projektu najważniejsza jest oczywiście edukacja, ale niebagatelne znaczenie ma też ekonomia. Jest bowiem szansa na pozyskanie dofinansowania wynoszącego aż 85% kosztów. Czy tak się stanie, przekonamy się prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Ogłoszenia
J3M