Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał Parafii Rzymskokatolickiej pw. Stanisława Kostki w Doruchowie 30 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na prace konserwatorskie i restauratorskie przy głównym ołtarzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Bobrownikach.

Ogłoszenia
Instal Grunt

To drugi etap prac, które obejmują mensę ołtarzową i nastawę oraz uszaki i zwieńczenie. Dotacja wydatkowana będzie również na wyposażenie kościoła. Całkowity koszt realizacji tego zadania szacuje się na 73 756 złotych.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski