Ceniony pedagog i działacz sportowy Janusz Paprzycki to kolejna postać, która uhonorowana zostanie Medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Na swoim dzisiejszym posiedzeniu Rada Miejska głosować będzie nad uchwałą w tej sprawie.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Janusz Paprzycki urodził się 14 lutego 1930 roku w Trzemesznie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące kończył w Słupcy, a następnie studiował w Kaliszu i Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w Kleczewie w roku 1952, ale już rok później skierowany został do Ostrzeszowa, by zostać nauczycielem w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym, a następnie Szkole Podstawowej nr 1. Z tą ostatnią placówką związany był aż do roku 1990. Dodatkowo, jako nauczyciel wychowania fizycznego, pracował też w Szkole Rolniczej. Już na emeryturze zatrudnił się natomiast w Szkole Podstawowej nr 3. Przez blisko pół wieku z wielkim zaangażowaniem współorganizował „Crossy Ostrzeszowskie”, a przez 37 lat był sędzią piłkarskim i obserwatorem kaliskiego OZPN. Przez wiele lat współpracował z Powiatowym Zrzeszeniem LZS w Ostrzeszowie. Dał się też poznać jako arbiter i trener piłki ręcznej, a także sędzia lekkoatletyki. W 1966 został powołany na stanowisko sekretarza oddziału Szkolnego Związku Sportowego w Ostrzeszowie, pełniąc tę funkcję przez 27 lat. Czynnie działał w Ludowym Klubie Sportowym „Orkan” i Miejskim Komitecie Kultury Fizycznej. W latach 1964-1975 piastował stanowisko kierownika w Ośrodku Metodycznym Wychowania Fizycznego w powiecie ostrzeszowskim. Był zaangażowany w rozwój ostrzeszowskiej infrastruktury sportowej. Inicjował i brał udział w pracach społecznych w zakresie budowy trybun na stadionie i przy Szkole Podstawowej nr 1, dbał o podnoszenie jakości i doposażenie boisk przyszkolnych. Za swoje osiągnięcia J. Paprzycki uhonorowany został wieloma wyróżnieniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wniosek o przyznanie mu Medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” złożony został z inicjatywy Klubu Piłkarskiego „Victoria”. ŁŚ

Fot. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
Zielony Ogród