Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie pojawiła się informacja, że w bieżącej kadencji gmina pozyskała ze sprzedaży mienia komunalnego około 40 milionów złotych. Wówczas sprostowania nie było. Pojawiło się na kolejnym posiedzeniu, a w ślad za nim przeprosiny za popełniony błąd.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Przypomnijmy, sporna kwota padła z ust radnego Sławomira Odrobińskiego 30 grudnia ubiegłego roku w trakcie dyskusji poprzedzającej głosowanie nad tegorocznym budżetem gminy. Na sesji odbywającej się 12 stycznia do tematu wrócił burmistrz Patryk Jędrowiak. Na dowód, że informacja podana przez radnego nie jest prawdziwa, przytoczył własne wyliczenia.

Ze sprawozdań finansowych, z wyliczeń z budżetu wynika, że w latach 2019-2021 sprzedaż majątku komunalnego wyniosła dokładnie 17.536.644 zł. brutto, co netto daje 14.500.000 zł – oświadczył. – Nawet gdyby doliczyć jeszcze sprzedaż z 2018 roku i sprzedaż, która dopiero w tym roku została podpisana aktem notarialnym, to łącznie mamy około 25.000.000 zł. brutto, czyli niecałe 20.000.000 zł netto.

Do sprawy burmistrz ustosunkowywał się także w mediach społecznościowych.

...największą część stanowią wpływy za sprzedaż w przetargu działek dla nowego inwestora, który zapewni w gminie nowe miejsca pracy. Dzięki tym środkom, pomimo trudnych dla samorządów czasów, mogliśmy nadal zmniejszać zadłużenie gminy, prowadzić liczne inwestycje oraz kupić inne tereny jak np. łąki hęćkowe” – napisał na swoim profilu.

Po przedstawieniu wyjaśnienia burmistrz zwrócił się do S. Odrobińskiego z prośbą o sprostowanie i przeprosiny.

Bo pomylić się o prawie sto procent i taką informację puścić w eter uważam za co najmniej niestosowne, bo nie dopuszczam do siebie, że radny wszystkich kadencji, który był przewodniczącym komisji budżetu, w taki sposób pomylił się co do tego, jakiej wartości majątek gminy został sprzedany – powiedział.

W odpowiedzi radny przyznał, że jego kalkulacja była błędna.

W toku dyskusji źle to wyartykułowałem i rzeczywiście to był mój błąd – potwierdził. – Dodałem po prostu kwoty dochodów majątkowych, które są wysokie i rzeczywiście tyle wynoszą, natomiast nie są to stricte dochody ze sprzedaży majątku. Są to również dochody uzyskiwane w inny sposób, więc za to stwierdzenie przepraszam.  ŁŚ

Ogłoszenia
Compre