Według danych z ewidencji ludności na koniec 2020 roku Miasto i Gmina Grabów nad Prosną liczyła 7947 mieszkańców. To o 49 osób mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem, kiedy to w rejestrze odnotowano 7996 mieszkańców.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W 2020 roku urodziło się 99 dzieci: 52 dziewczynki i 47 chłopców (w roku 2019 – 93 urodzenia).

Niestety, w ubiegłym roku zmarło 124 mieszkańców Miasta i Gminy Grabów nad Prosną (o 34 zgony więcej niż w roku 2019).

Szczegółowe dane dot. ilości mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy przedstawiono w tabeli poniżej:

 

źródło: UMiG Grabów nad Prosną

Ogłoszenia
Plus