Nie wyhamowywać tempa rozwoju gminy – oto główne założenie budżetu na rok 2020 przyjętego 29 grudnia przez Radę Miejską w Ostrzeszowie. Na inwestycje przeznaczono w nim niespełna 9.260.000 złotych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Ponad 3 miliony złotych pochłonie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Rogaszycach, z czego aż 1.970 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. 2.620 tysięcy złotych zaplanowano na budowę i przebudowę dróg gminnych, a ponad 2 miliony złotych na budowę pierwszego miejskiego żłobka, który powstanie przy przedszkolu na ulicy Łąkowej. Zgodnie z przyjętym planem, wydatki budżetowe mają wynieść łącznie ponad 119.600 tysięcy złotych. Największy udział w tej kwocie mają nakłady na oświatę i wychowanie, które przekroczą 40.900 tysięcy złotych. 565.000 złotych wyodrębniono na Fundusz Sołecki. Dodatkowo, na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, 20 tysięcy złotych przeznaczono na uporządkowanie i doposażenie placów zabaw. Przyszłoroczne dochody zaplanowano z kolei na 114.700 tysięcy złotych. Deficyt wynoszący 4.900 tysięcy złotych będzie sfinansowany z zaciągniętego kredytu.

W głosowaniu 19 radnych opowiedziało się za uchwałą budżetową w zaproponowanej formie, a dwóch wstrzymało się od głosu. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M