Niebawem ruszą prace nad budową instalacji fotowoltaicznych na dziewięciu budynkach użyteczności publicznej powiatu ostrzeszowskiego. Przedsięwzięcie obejmie: Domy Pomocy Społecznej w Kochłowach i Kobylej Górze, Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2 wraz budynkiem warsztatów szkolnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Starostwo Powiatowe.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Zadanie kosztować będzie łącznie z dokumentacją 1 645 000 złotych, z czego 1 300 000 złotych wynosi dofinansowanie, jakie otrzymał powiat ostrzeszowski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W procesie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia pojawiły się jednak komplikacje. Firma, która w przetargu przedłożyła najkorzystniejszą ofertę, wycofała się w dniu, kiedy zaplanowano podpisanie umowy, a zatem wykonawstwo trzeba było powierzyć podmiotowi, który zajął drugie miejsce. Jego oferta jest wyższa o ponad 150.000 złotych, co wymusiło konieczność dokonania przesunięć w budżecie. Nastąpiło to 3 lutego, podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu. Wówczas pojawiły się także inne wątpliwości.

 Czy w umowie mamy teraz zabezpieczenie, że jeżeli wykonawca nie zdąży, to są przewidziane dla niego jakieś konsekwencje? – pytał przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski. – Nie ma się co czarować, zmiana przepisów nie jest korzystna dla tych, którzy zakładają fotowoltaikę. Jeżeli zdążymy to zrobić po staremu, to będzie wszystko w porządku. Chciałbym więc mieć zabezpieczenie i zapewnienie tej firmy, że wykona to w terminie, do końca którego ustawa dopuszcza podłączenie się na starych zasadach.

Obawy te mają związek z uregulowaniami prawnymi, które wejdą w życie 1 kwietnia i znacząco ograniczą opłacalność instalacji fotowoltaicznych.

– Nie dość, że dokładamy 150 tysięcy złotych do tej inwestycji, to za chwilę okaże się, że zamiast mieć 80% odzysku z wyprodukowanego prądu, to będziemy mieli mniej więcej, jak obliczyli to fachowcy na podstawie nowej ustawy, w granicach 20% – podkreślił T. Maciejewski. – Przy kosztach robi się to wtedy naprawdę mało interesujące.

Według zapewnień Starostwa Powiatowego, ryzyko udało się zredukować do minimum. Inwestycję podzielono na dwa etapy, z których pierwszy, polegający na budowie instalacji i zgłoszeniu ich powstania do zakładu energetycznego, zakończyć się ma do połowy marca, czyli przed wejściem w życie nowego prawa. W drugim natomiast etapie – do 16 maja – nastąpić ma przyłączenie i odbiór instalacji z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz ich odbiór przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M