Były burmistrz Grabowa nad Prosną Edmund Geppert został pośmiertnie uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”. Decyzja taka zapadła podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu.

Ogłoszenia
Instal Grunt

E. Geppert urodził się 5 września 1956 roku w Grabowie nad Prosną. W rodzinnym mieście mieszkał przez całe życie. Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. W latach 1976-1990 pracował na kierowniczych stanowiskach w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Grabowie i Kraszewicach. Następnie prowadził własną działalność gospodarczą, a w listopadzie 2002 roku został wybrany na stanowisko burmistrza. Funkcję tę piastował do grudnia 2010 roku. W latach 2014-2015 pracował w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Był cenionym społecznikiem, angażując się w działalność m.in. LKS Prosna Grabów, NSZZ „Solidarność” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „Razem”. Ponadto w kadencji 1998-2002 był członkiem Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie.

Jako człowiek, mieszkaniec i zwłaszcza burmistrz dążył do podniesienia poziomu jakości życia i aktywności mieszkańców m.in. w sferze kulturalnej, społecznej i wypoczynkowej – cytował uzasadnienie do uchwały przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski. Był bardzo oddany w realizacji zadań na rzecz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, wspomnieć tu należy przede wszystkim jego szczególne zaangażowanie w dążeniu do budowy, jakże potrzebnej mieszkańcom miasta, drogi obwodowej. Przeprowadził rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grabowie Wójtostwie oraz sieci kanalizacyjnej, co zapewniło polepszenie podstawowych warunków życia mieszkańców. Rozpoczął także proces gazyfikacji gminy. Był jednym z głównych inicjatorów budowy hali sportowej w mieście. Jego intencją było, aby hala sportowa jak najlepiej służyła uczniom, wszystkim miłośnikom sportu i całej społeczności, dlatego w dniu 12 października 2010 roku wmurował kamień węgielny pod jej budowy.

Za swoje zasługi E. Geppert był już wielokrotnie wyróżniany, w tym: Medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”, Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Do kontrowersji, które swego czasu pojawiły się wokół postaci byłego burmistrza, nawiązał radny Stanisław Hemmerling.

– Kilka lat temu w prasie lokalnej ukazała się informacja jakoby o współpracy, trudnieniu się donosicielstwem pana Gepperta i, jeśli się nie mylę, pana Stanisława Wabnica przypomniał, a następnie zadał pytanie. – Czy ta sprawa została zweryfikowana i czy został z tego zarzutu oczyszczony?

Odpowiedzi zdecydował się udzielić T. Maciejewski.

Zgodnie z tym, co przekazali wnioskodawcy, sprawa została umorzona, nie ma żadnego aktu oskarżenia, czyli nie ma udowodnionej współpracy – oświadczył, kończąc w ten sposób dyskusję nad projektem uchwały.

Uroczysta sesja Rady Powiatu, podczas której wręczony zostanie akt nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”, odbyć się ma w najbliższych tygodniach. Terminu jeszcze nie podano, ponieważ będzie on przedmiotem rozmów z rodziną E. Gepperta.

Ogłoszenia
J3M