Po niezwykle burzliwych i długich dyskusjach większość radnych powiatowych podniosła rękę za przekazaniem gminie Kraszewice prawa własności do dworku w Kuźnicy Grabowskiej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Ogłoszenia
Compre