Nie milkną echa rolniczych protestów przeciwko tzw. „piątce Kaczyńskiego”, czyli zmianom w ustawie o ochronie zwierząt. Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Powiatu przyjęła stanowisko wyrażające poparcie dla działań podejmowanych przez hodowców, choć nie zabrakło też głosów za zakazem uboju religijnego i hodowli zwierząt futerkowych.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Z inicjatywą zabrania przez Radę Powiatu głosu w tej sprawie wyszedł klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oto co napisali: „Rolnictwo jest ważnym działem gospodarki powiatu ostrzeszowskiego i Wielkopolski. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o ochronie zwierząt w zasadniczej części uderza w podstawy ekonomiczne funkcjonowania wielu gospodarstw rodzinnych, w szczególności zajmujących się hodowlą bydła i drobiu. Krytycznie oceniamy zakaz uboju religijnego bydła i drobiu, który już powoduje, przez całą inicjatywę ustawodawczą tzw. „piątki dla zwierząt” spadek cen, obniżenie wiarygodności kredytowej gospodarstw hodowlanych czy konieczność stworzenia rezerw w bankach pod kredyty zaciągane na obiekty inwentarskie. Dobrostan zwierząt jest troską wszystkich rolników. Stąd też nieuzasadnione jest uprawnienie dla organizacji ochrony zwierząt do kontroli w gospodarstwach w warunkach chorób zakaźnych jak ASF, ptasia i świńska grypa. Takie uprawnienia ma inspekcja weterynaryjna. Rada Powiatu wspiera protest rolników, izb rolniczych i związków zawodowych rolników przeciw tej ustawie i zwraca się do posłów, senatorów oraz prezydenta RP Andrzeja Dudy o odrzucenie tej ustawy.”

Ogłoszenia
J3M