Trwają procedury przetargowe na realizację I etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 444 od Szklarki Myślniewskiej do drogi nr 11 w Ostrzeszowie. W miniony wtorek dokonano otwarcia ofert – o wykonawstwo zadania ubiega się 5 oferentów. Oferty mieszczą się w przedziale pomiędzy niespełna 27.750.000 złotych a ponad 46.000.000 złotych, przy wartości kosztorysowej wynoszącej około 43.000.000 złotych.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Prawie siedmiokilometrowy odcinek drogi będzie realizowany w roku bieżącym oraz w 2022 r. Zadanie obejmuje pełen zakres prac – poszerzenie drogi do 7 metrów, odwodnienie oraz budowę chodnika i zatok autobusowych w Szklarce Myślniewskiej i ciągu pieszo-rowerowego w Ostrzeszowie.

W latach kolejnych, w drugim etapie zadanie obejmie rozbudowę odcinka drogi do ronda łączącego drogę 444 z drogą krajową nr 25. II etap przedsięwzięcia obejmie także obwodnicę Szklarki Przygodzickiej.

Rozbudowa drogi 444 to najważniejsza i najdroższa inwestycja na drogach wojewódzkich w powiecie ostrzeszowskim. www.powiatostrzeszowski.pl

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M