fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

28 września Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą nabór wniosków w ramach programu „Deszczówka”. Wsparcie mające na celu zachęcenie do realizacji inwestycji budowy instalacji retencjonowania wody opadowej w wysokości prawie 1,5 mln zł, trafi do 34 wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

Wsparcie obejmuje inwestycyjne polegające na zbudowaniu systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zastosowanie tj. systemy rozprowadzające i nawadniające. Inwestycje mogą być realizowane na budynkach obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym . Pieniądze trafią m.in. do gminy Ostrzeszów (49.722 zł. na budowę zbiornika retencyjnego na deszczówkę w Siedlikowie), do gminy Grabów nad Prosną (41.522zł. na wykonanie systemu magazynowania wody opadowej przy kompleksie edukacyjnym w Grabowie) oraz do gminy Doruchów (43.504zł. na montaż 9 gotowych zbiorników żelbetonowych o pojemności 10m3 każdy na wody deszczowe).

Ogłoszenia
J3M