Sytuacja w prowadzonych przez powiat Domach Pomocy Społecznej, w tym przygotowanie placówek na ewentualne nadejście czwartej fali covid-19, było przedmiotem spotkania dyrektorów domów w Kobylej Górze, Marszałkach, i Kochłowach z wicestarostą Zofią Witkowską. W spotkaniu, które odbyło się 9 września w Starostwie Powiatowym, uczestniczyła także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Powązka.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Panie dyrektor domów – Małgorzata Dłubak, Katarzyna Kulok i Aneta Małolepsza – złożyły informacje o aktualnej sytuacji w placówkach oraz o liczbie mieszkańców. Podczas dyskusji szukano rozwiązań trudnej sytuacji finansowej DPS-ów, spowodowanej pandemią.

Istotnym tematem rozmów było bezpieczeństwo mieszkańców i personelu w razie wystąpienia 4 fali pandemii. DPS-y pozostają w stałej gotowości – wszystkie placówki stale uzupełniają zapasy rękawiczek, masek i pozostałych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych. Wszystkie domy mają wcześniej wypracowane i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu oraz Sanepid procedury postępowania w razie wystąpienia przypadków koronawirusa. Ponadto wszyscy (z pojedynczymi wyjątkami) mieszkańcy wszystkich trzech placówek zostali zaszczepieni przeciwko covid-19.

www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
Compre