Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, wzorem lat ubiegłych, uczestniczyła w corocznej ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, promującej czytelnictwo i dorobek polskiej literatury.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W tym roku czytano „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – książkę uznaną za jedną z najwybitniejszych powieści polskich i największe dzieło Elizy Orzeszkowej. W sobotę, 9 września, fragmenty powieści w murach Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Prosną czytali m.in. Burmistrz Maksymilian Ptak, a także przedstawiciele grabowskich seniorów, nauczycieli i młodzieży.

Spotkanie z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich upłynęło w miłej atmosferze, przepełnionej pejzażami nadniemeńskiej przyrody. A kiedy czytanie już zakończono, lektorzy, jak i uczestnicy wydarzenia spędzili czas na ciekawych rozmowach (nie tylko o literaturze). UMiG

Ogłoszenia
J3M