Recepta elektroniczna już jakiś czas temu wyparła swój papierowy odpowiednik. Jednak jeszcze nie każdy miał okazję skorzystać z tego cyfrowego dokumentu. Z tego powodu przygotowaliśmy artykuł, który zawiera wszystkie kluczowe informacje jemu poświęcone.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Czym jest recepta elektroniczna?
Jest to dokument, który na początku pandemii zastąpił tradycyjną receptę. Aby go uzyskać, musimy skonsultować się z lekarzem. Jeśli ten uzna, że potrzebny będzie nam lek, który dostępny jest jedynie za okazaniem recepty, wówczas wystawi nam takową w elektronicznej formie. Można więc powiedzieć, że nie ma zbyt wielkich różnic względem papierowej wersji, jednak wszystko tkwi w szczegółach.
Przede wszystkim e-recepta jest czytelna i możemy przechowywać ją w formie kodu SMS lub wiadomości e-mail. Otrzymujemy specjalny kod, który należy podać w aptece wraz z naszym numerem PESEL. W ten sposób farmaceuta znajdzie w systemie lek, który został nam przypisany. To z kolei minimalizuje ryzyko jakichkolwiek pomyłek. W przypadku papierowego dokumenty zdarzało się bowiem, że z powodu nieczytelnego pisma lekarza wręczano choremu zły medykament z powodu błędnie odczytanej nazwy. Elektroniczna wersja zapobiega takim sytuacjom.
Ponadto w Internetowym Koncie Pacjenta możemy sprawdzić historię zakupionych przez nas leków, a także sprawdzić, w jaki sposób powinniśmy je dawkować. To kolejna zaleta cyfryzacji w medycynie.

E-recepta – dobre uzupełnienie telekonsultacji
Od jakiegoś czasu w Polsce mamy również możliwość telekonsultacji z lekarzem. Jeśli jesteśmy ciężko chorzy, możemy nie mieć sił na udanie się do przychodni. Nie oznacza to jednak, że tracimy w ten sposób możliwość skonsultowania się ze specjalistom. Możemy bowiem umówić się na rozmowę telefoniczną bądź online. Wówczas zostanie przeprowadzony z nami wywiad medyczny, na bazie którego lekarz oceni, jakich środków potrzebujemy, aby stan naszego zdrowia się poprawił.
Warto nadmienić, że podczas takich konsultacji również może nam zostać wypisana e-recepta, o ile będzie to konieczne. W ten sposób otrzymamy stosowny dokument bez wychodzenia z domu. Pamiętajmy natomiast o tym, że w niektórych przypadkach najlepszych rozwiązaniem mogą być oględziny pacjenta na żywo, dlatego jeśli czujemy, że to konieczne, zapiszmy się na wizytę w przychodni.

Czy e-receptę można pozyskać drogą online?
Jak najbardziej. Między innymi za pomocą wyżej wspomnianej teleporady. Istnieją również portale takie jak MedSpan. Za ich pośrednictwem również możemy otrzymać receptę elektroniczną. Na początku będziemy poproszeni o wypełnienie formularza medycznego. Na jego podstawie specjalista oceni, czy potrzebny będzie nam lek dostępny jedynie za pośrednictwem e-recepty. Musimy mieć bowiem świadomość tego, że ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz.
Niewątpliwie e-recepty okazały się małą rewolucją. Dzięki nim zdobycie tego dokumentu stało się zdecydowanie bardziej przystępne, a w przychodniach udało się chociaż nieco zmniejszyć kolejki.

Ogłoszenia
J3M