Na swoim 76 posiedzeniu (29 czerwca) Zarząd Powiatu przyjął informację o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy – dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Kochłowach i Marszałkach. Zarząd zatwierdził wybór komisji konkursowej – Anety Małolepszej na stanowisko dyrektora DPS Kochłowy oraz Katarzyny Kulok na dyrektora DPS Marszałki.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Obie kandydatki spełniły wymagania formalne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się znajomością zagadnień związanych z kierowaniem DPS oraz z zakresu pomocy społecznej. Kandydatki uzyskały najwyższe oceny członków komisji.
O stanowisko dyrektora DPS Kochłowy ubiegało się 5 osób, a o stanowisko dyrektora DPS Marszałki – 4.
Nowa dyrektor DPS Marszałki obejmie obowiązki z dniem 1 lipca, a dyrektor DPS Kochłowy zostanie zatrudniona z dniem 9 lipca.

Ogłoszenia
J3M