Żegnamy jedną z najwybitniejszych postaci związanych z Ostrzeszowem. 16 maja we Wrocławiu, w wieku 95 lat, zmarł druh harcmistrz Stanisław Stawski – wieloletni komendant ostrzeszowskiego hufca ZHR, emerytowany nauczyciel i trener, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

fot. Ostrzeszowski Obwód ZHR

Ogłoszenia
J3M