Zawieszenie terminowe odwiedzin i urlopowania mieszkańców domów pomocy społecznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego polecił staroście ostrzeszowskiemu wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Czasowe ograniczenie działalności od 10 sierpnia do 13 września br. dotyczy domów pomocy społecznej w miejscowościach Kochłowy, Kobyla Góra i Marszałki.
Mieszkańcy placówek do 13 września nie powinni opuszczać dps-ów, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych. Wstrzymane będą także odwiedziny i urlopowanie mieszkańców. W związku z zagrożeniem koronawirusem, wojewoda polecił także staroście ostrzeszowskiemu oraz burmistrzowi Ostrzeszowa zawiesić działalność środowiskowych domów samopomocy w Doruchowie, Kuźnicy Grabowskiej oraz w Ostrzeszowie. Zawieszenie działalności ma obowiązywać w terminie od 17 sierpnia do 13 września br.
Decyzje podyktowane są aktualną sytuacją epidemiczną na terenie powiatu ostrzeszowskiego i mają na celu zabezpieczenie mieszkańców placówek.

Ogłoszenia
J3M