W 2022r., w porównaniu do roku 2021,  w skali całej gminy Kobyla Góra liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały zwiększyła się o 22 osoby.

Ogłoszenia
Instal Grunt

W  poszczególnych miejscowościach największy ubytek mieszkańców nastąpił w Ligocie (-8). Największy wzrost liczby mieszkańców odnotowano z kolei w Kobylej Górze (+14), Bałdowicach (+10) i Parzynowie (+9).

W 2022 r. zmarło 69 mieszkańców gminy, z czego: kobiet 30, mężczyzn 39. Urodziło się natomiast 61 dzieci (33 dziewczynki, 28 chłopców).

Najczęściej wybieranymi imionami przez naszych mieszkańców dla dzieci w 2022r. były dla dziewczynek imiona: Nela (wybierane 3-krotnie) oraz Blanka, Hanna, Felicja, Gabriela (wybierane 2-krotnie), a dla chłopców imię – Jakub (wybrane 3-krotnie), powodzeniem cieszyły się również imiona: Adam, Alan, Aleksander, Antoni, Nikodem (wybierane 2-krotnie).

W ubiegłym roku 56 osób zamieszkałych na terenie gminy  zawarło związek małżeński – 32 kobiety i 24 mężczyzn. Rozwiodło się natomiast 21 mieszkańców gminy (9 kobiet i 12 mężczyzn). UG

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Kobyla Góra:

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Zielony Ogród