Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia ubiegało się o pozyskanie dofinansowania na utworzenie pracowni endoskopowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek OCZ pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu konkursu, ostatecznie jednak nie znalazł się na liście placówek medycznych, których projekty otrzymają dofinansowanie. OCZ nie zgadza się z decyzją Urzędu Marszałkowskiego. 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

 Po skrupulatnym przeanalizowaniu wniosków znaleźliśmy wystarczające argumenty, aby oprotestować rozstrzygnięcie konkursu – podkreśla starosta ostrzeszowski Lech Janicki. 

Odwołanie od decyzji zostanie złożone w przyszłym tygodniu.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M