Pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Precyzyjne informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej PUP: https://ostrzeszow.praca.gov.pl/-/12959839-umorzenie-niskoprocentowych-pozyczek-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow-art-15-zzd-bez-koniecznosci-skladania-wniosku

 

Ogłoszenia
Plus