Mieszkańcy gminy Ostrzeszów złożyli już ponad 4.850 wniosków o przyznanie dodatku węglowego. Trwa ich rozpatrywanie i jednocześnie wypłacanie świadczenia kolejnym osobom. Według danych na poniedziałek (7 listopada) do wnioskodawców trafiło już prawie 5 milionów złotych. Póki co pieniędzy nie brakuje.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków, a następnie wypłatą dodatków zajmuje się Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Częste zmiany przepisów spowodowały, że w pierwszej chwili tych wniosków było bardzo wiele, bo dziennie przyjmowaliśmy ich 400 i więcej – podkreśla dyrektor Grzegorz Rycerski. – To były dla nas potworne liczby do obsłużenia, żeby nie tworzyły się kolejki, żeby sprawnie to przeprowadzić.

Wyzwanie jest tym większe, że MGOPS realizuje zadanie bez wzmocnień kadrowych, siłami pracowników, którzy muszą przecież realizować wiele ustawowo nałożonych na nich obowiązków.

Zaangażowane są praktycznie wszystkie osoby, które pracują w ośrodku, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy kompetencji – potwierdza G. Rycerski, którego zdaniem wpływ na to, że początkowo wniosków było aż tak dużo, mogły mieć mało precyzyjne przepisy.

Obecnie podstawą do przyznania dodatku są dane zawarte w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), ale w procesie weryfikacji MGOPS posiłkuje się też innymi bazami danych, w tym deklaracjami śmieciowymi. Dotychczas spośród 4.854 złożonych wniosków rozpatrzono 2.379, w tym 1.685 pozytywnie. Pozostałe zostały odrzucone. Dlaczego? Najczęściej z powodu faktu, że dotyczyły adresu, spod którego jeden wniosek już wpłynął. Jeszcze do 27 października obowiązywała bowiem zasada – jeden dodatek-jeden adres. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 27 października dopuszcza jednak możliwość wypłaty kilku dodatków węglowych na jeden adres i tzw. piec współdzielony. Należy się więc spodziewać, że przynajmniej część wniosków odrzuconych na mocy poprzedniego stanu prawnego zostanie złożonych ponownie. Czas na to jest jeszcze do końca listopada. Jak zapewnia dyrektor MGOPS, pieniądze wypłacane są na bieżąco, bezpośrednio po pozytywnie zakończonej weryfikacji. Umożliwia to regularny napływ środków z budżetu państwa.

Nie powinno być zatorów, my ich dzisiaj nie mamy – zapewnia G. Rycerski. Pieniądze, które spłynęły, są wypłacane, sukcesywnie piszemy o następne.

W tym miejscu warto też zapytać o kwestię dystrybucji węgla przez samorządy. Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, od 7 listopada składać można wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Jak czytamy – „Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.”

Jak przekazał nam burmistrz Patryk Jędrowiak, trwają rozmowy mające doprowadzić do wyłonienia jednego składu opału, który będzie w tym zakresie obsługiwał teren całej gminy. Decyzji należy się spodziewać w najbliższych dniach. ŁŚ

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M