Komisja Odwoławacza Instytucji Zarządzającej WRPO uwzględniła protest Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia w sprawie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycję w aparaturę medyczną w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia”.
W piątek Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu ocenionego w ramach konkursu Nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/22 dla Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na liście projektów ocenionych pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej figuruje Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia z maksymalną kwotą dofinansowania 1 193 322 zł.
źródło: www.powiatostrzeszowski.pl
Ogłoszenia
J3M