Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie wzbogaciła się o samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy nabytek przeznaczony jest do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Samochód, który karosowała i dostarczyła firma MOTO TRUCK kosztował 1 mln 215 tys. zł. Jego zakup został sfinansowany w ramach projektu: „ Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Pojazd wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l oraz dodatkowy zbiornik środka pianotwórczego do systemu piany sprężonej o pojemności 100 l.
Pojazd posiada pełne wyposażenie m. in.: sprzęt i armaturę do podawania wody i piany, aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw do udzielania KPP, radiotelefony, latarki, sprzęt oświetleniowy, pilarki spalinowe do drewna, podręczny sprzęt burzący.

źródło: KP PSP Ostrzeszów

Ogłoszenia