Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie ogłasza nabór wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców, o którym mowa w rozdziale 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID- 19, (Dz.U. poz. 152).

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 1 lutego dnia 31 marca, wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę  https://www.praca.gov.pl/

Nie będą rozpatrywane wnioski złożone w wersji papierowej oraz nieopatrzone wymaganym podpisem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym – profil zaufany).

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za awarie platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje udzielane są, w godzinach: 7.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 62 732 07 90

Informacje o nowej formie pomocy dostępne są  na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie: https://ostrzeszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M