Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 22 mln zł na wsparcie dla lokalnych samorządów na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Środki umożliwią realizację szeregu zadań związanych z budową lub przebudową dróg dojazdowych do pól, zakupu sadzonek drzew miododajnych, budowy zbiorników małej retencji, zakupu sprzętu i oprogramowania do ewidencji gruntów.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Po raz kolejny z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostały środki na wsparcie obszarów wiejskich. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przekazania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną oraz poprawą jakości gruntów rolnych. Pomoc realizowana jest już od ponad 15 lat i obejmuje szereg działań w ramach których gminy i powiaty mogą ubiegać się o wsparcie.
Realizowany program ochrony i poprawy jakości gruntów rolnych umożliwia realizację licznych zadań ograniczających wpływ człowieka na obszary rolnicze oraz odtworzenie ich należytego stanu. Zainteresowanie wnioskodawców od wielu lat w pełni wyczerpuje pulę środków przeznaczoną na realizację tego programu na terenie naszego województwa – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
Pomoc dla Samorządów realizowana w ramach kilku działań, jednym z nich jest wsparcie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do pól. Tegoroczna kwota wsparcia wynosząca niespełna 19  mln zł trafi do 149 gmin w całym województwie. Gminy i powiaty pozyskały także dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dofinansowanie wynoszące do ponad 1,2mln zł trafi do 75 wielkopolskich gmin i powiatów.  Wsparcie objęło także renowację i budowę zbiorników małej retencji. 6 gmin pozyskało blisko 220 tys. zł. Dzięki wsparciu powstaną zbiorniki o łącznej powierzchni blisko 6,8 ha.
Pomoc w zakresie przebudowy i budowy dróg dojazdowych to pól regularnie wspiera gminy w poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości poruszania się po lokalnych drogach zwłaszcza rolników, którzy regularnie korzystają tych dróg. W tym roku pomoc pozyskało 149 gmin. Cieszy także zainteresowanie samorządów, które posadzą kolejne drzewa miododajne na swoim terenie. W tym roku wsparcie pozyskało 75 jednostek samorządowych. Powstaną także zbiorniki małej retencji w 6 gminach. Działania realizowane w ramach programu ochrony gruntów rolnych mają realny wpływ na życie mieszkańców obszarów wiejskich by ograniczyć negatywny wpływ człowieka na te obszary oraz umożliwić dalszą produkcję rolniczą w Wielkopolsce – dodaje wicemarszałek Krzysztof Grabowski
Wsparcie obejmuje także szczególne zadania inwestycyjne, których realizacja jest konieczna ze względu na interes i bezpieczeństwo mieszkańców. Najczęściej dotyczą one przebudowy przepustów i mostów na małych ciekach lub dróg na szczególnie trudnych terenach.

Pomoc trafi również do gmin powiatu ostrzeszowskiego. Który samorząd i na jakie zadanie otrzyma wsparcie?

Budowa lub przebudowa dróg:
Czajków 99 000 zł
Doruchów 123 750 zł
Grabów nad Prosną 148 500 zł
Kobyla Góra 99 000 zł
Mikstat 123 750 zł
Ostrzeszów 123 750 zł

Zakup sadzonek drzew miododajnych:
Gmina Kobyla Góra 19 999 zł
Gmina Kraszewice 6 480 zł
Gmina Łęka Opatowska 10 800 zł
Gmina Mikstat 9 900 zł
Gmina Ostrzeszów 17 550 zł

źródło: UMWW

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski