Latem tego roku rozpocząć się ma rewitalizacja parku miejskiego w Ostrzeszowie. Elementem tej samej inwestycji będzie też budowa skateparku i pumptracku na ul. Norweskiej, a w ramach oddzielnego zadania, w tej samej części miasta powstać ma nowy plac zabaw. Na realizacją tych przedsięwzięć gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowania. Zanim jednak wyłonieni zostaną ich wykonawcy, przeprowadzona będzie kompleksowa kontrola już istniejących placów zabaw. W ostatnich dniach ogłoszono zaproszenie do złożenia ofert.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Ogłoszenia
Zielony Ogród