Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska w Ostrzeszowie przychyliła się do propozycji burmistrza i wyraziła zgodę na wsparcie miejscowego szpitala kwotą 130.000 złotych. Pieniądze przeznaczone mają zostać na zakup aparatury medycznej w postaci lampy chirurgicznej i lampy zabiegowej.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie, co z zadowoleniem przyjął starosta Lech Janicki.

130 tysięcy złotych jest znaczącą kwotą, która pozwoli na zakup bardzo potrzebnych, niezbędnych urządzeń – ocenił. – One rzeczywiście będą potrzebne i będą funkcjonowały.

Zdawać by się mogło, że sprawa przeznaczenia przekazanej kwoty jest zamknięta i nie wymaga dalszych ustaleń. Tymczasem na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu, odbywającym się tuż po zakończeniu obrad Rady Miejskiej, pojawiły się wątpliwości wywołane odpowiedzią na pytanie, jakie konkretnie urządzenia zostaną zakupione za pozyskaną od gminy kwotę. Starosta oprócz lamp, o których mówiono do tej pory wymienił bowiem też: dwa aparaty EKG, dwa pulsoksymetry, trzy inhalatory z nebulizatorami oraz urządzenie do fizjoterapii.

Przejrzyjcie panowie dokładnie uchwałę Rady Miejskiej zwrócił się do L. Janickiego i przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Maciejewskiego radny Adam Grzyb. Miał na myśli przede wszystkim pierwsze zdanie uzasadnienia, w którym napisano co następuje „Powiat Ostrzeszowski zwrócił się z prośbą o wsparcie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci lampy chirurgicznej oraz lampy zabiegowej dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w związku z brakiem niezbędnych środków placówki na powyższy cel.”

Nie wiem, ile taki sprzęt może kosztować. Jeżeli wystarczy na zakup tych dwóch lamp, zapewne pan prezes (Zbigniew Kluczkowski, prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, przyp. red.) zakupi coś jeszcze, ale to już zobaczymy później – podsumował dyskusję przewodniczący Maciejewski.

Według starosty, ostatnie miesiące to dobry czas pod względem wzbogacania bazy sprzętowej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Za sprawą Fundacji „Siepomaga” szpital pozyskał nowoczesną, w pełni wyposażoną, wartą około 800 tysięcy złotych karetkę, dzięki środkom z funduszu covidowego w placówce pojawił się 32-rzędowy tomograf, a w planach są kolejne zakupy, na które rozpisano już przetargi.

W styczniu-lutym prawdopodobnie zostaną sfinalizowane zakupy sprzętu, też bardzo niezbędnego i koniecznego – zapowiadał L. Janicki. – Stacjonarnego aparatu rentgenowskiego, który musi być wymieniony, bo obecny jest już bardzo zużyty. Będzie również rentgen mobilny oraz USG. Wartość tych zakupów sięgnie prawie miliona złotych. Będzie to zakup w systemie leasingowym, samorząd powiatowy przekazał już środki na zapłacenie VAT-u od tych zakupów.

Starosta poinformował ponadto o staraniach na rzecz utworzenia w Ostrzeszowie pracowni endoskopowej. Jeszcze w tym miesiącu złożony ma być stosowny wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.

Mamy nadzieję, że skutecznie ten wniosek będzie rozpatrzony, ponieważ jest nam niezbędna i potrzebna również pracownia endoskopowa z prawdziwego zdarzeniaorzekł Janicki. Mamy na to miejsce. Przymiarki ku temu już trwają od dobrego roku i sądzę, że przy pozytywnym rozstrzygnięciu tego programu w roku 2023 pracownia endoskopowa zostanie zakontraktowana.

W ramach dyskusji nad projektem uchwały radny Antoni Marchiński zapytał, czy powiat może liczyć na wsparcie finansowe dla szpitala także ze strony innych samorządów gminnych.

Niestety do tej pory nie było tego typu wsparcia, chociaż obecny pan prezes po rozpoczęciu swojego urzędowania objechał wszystkich samorządowców – odpowiedział starosta. Jakieś obietnice uzyskał, ale one nie zostały sfinalizowane w taki sposób, w jaki ma to miejsce tutaj w Ostrzeszowie.

Doposażanie w sprzęt to oczywiście bardzo istotna kwestia, jednak w obecnej sytuacji kluczowe znaczenie ma powodzenie programu naprawczego mającego przywrócić w szpitalu równowagę finansową. Ma to być temat spotkania z prezesem Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, o jakiego zorganizowanie wnioskowali radni Rady Miejskiej. ŁŚ

Ogłoszenia
Compre