1 września tego roku oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Siedlikowie przekształcone zostaną w Przedszkole Publiczne. Decyzja taka zapadła podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Głównym argumentem za przekształceniem są, dotyczące Siedlikowa, dane demograficzne z ostatnich lat.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

– Co roku rodzi się od 23 do nawet 35 dzieci, bo tak właśnie było w 2019 we wsi Siedlików – podkreśla dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych Sławomir Cwojdziński. – Daje to gwarancję, że co roku około dwudziestoosobowy oddział będzie zapełniony, co na pewno zaspokoi lokalne potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2020-2021 do trzech oddziałów przedszkolnych uczęszcza w Siedlikowie łączenie 66 dzieci. Przygotowania do zmian, które zostaną wdrożone 1 września już trwają. W styczniu rozstrzygnięto przetarg na przystosowanie pomieszczeń do wszelkich wymogów, w tym przeciwpożarowych.

Umowa została podpisana, zmieściliśmy się w założeniach budżetowych – dodaje S. Cwojdziński. – Jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Mamy nadzieję, że ta mini inwestycja będzie przebiegała sprawnie.

Uchwała w sprawie przekształcenia została przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M