Aktualnie toczą się ostatnie prace wykończeniowe i niebawem możliwe będzie udostępnienie tej przestrzeni mieszkańcom. Przypominamy, że koszt całego zadania to 537.510,00 zł. zł. Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Ogłoszenia
J3M