Ogłoszenie płatne!

Ogłoszenia
Instal Grunt

Praca: operator przygotowania aromatów

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji pamiętaj o umieszczeniu w wiadomości
do nas lub w swoim cv, poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez eSmoking Liquids sp. z o.o. Sp. K. z
siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500 Ostrzeszów (KRS:
0000499755) moich danych osobowych zawartych w przesłanych przez mnie CV lub
liście motywacyjnym do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które
aplikuję.”

Ponadto jeżeli chcesz wziąć udział także w przyszłych rekrutacjach pamiętaj
o wklejeniu poniższej klauzuli:

„Ponadto wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w przesłanych przez
mnie CV lub liście motywacyjnym były przetwarzane przez eSmoking Liquids sp.
z o.o. Sp. K. z siedzibą w Ostrzeszowie, Al. Wojska Polskiego 23c, 63-500
Ostrzeszów (KRS: 0000499755) oraz przez pozostałe spółki z CHIC Group w celu
prowadzenia przez te spółki kolejnych rekrutacji na takie samo lub inne i
odpowiadające moim kwalifikacjom stanowisko, nie dłużej jednak niż przez
okres 2 lat.”

Link:
https://s.esmokingworld.com/klauzule/Klauzula%20Informacyjna%20ESL%20(rekrutant).pdf

Ogłoszenia
J3M