Od soboty powiat ostrzeszowski jest na mapie Polski jedną z dziewięciu tzw. „czerwonych stref”, czyli powiatów, gdzie, w związku z gwałtownie rosnąca liczą zakażeń koronawirusem, wprowadzono dodatkowe obostrzenia i ograniczenia. W reakcji, władze samorządowe skierowały do Ministerstwa Zdrowia list z uwagami dotyczącymi treści rozporządzenia, który publikujemy w całości.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu mieszkańców i podmiotów gospodarczych, wynikających ze wzrostu ilości zakażeń COVID 19 – tzw. stref czerwonych i żółtych w powiatach przedstawiam uwagi w stosunku do wprowadzonych od 8 sierpnia 2020 roku uregulowań:

– Zasadne byłoby bardziej wnikliwe przyjrzenie się geografii zakażenia (punktowe czy rozsiane na danym terytorium) w celu określenia jego oddziaływania na danym terenie. W tym celu należałoby wyznaczyć (podobnie tak jak przy tzw. ptasiej grypie) 2 strefy oddziaływania – pierwszą i drugą. Dopiero na tej podstawie można określić obszary czerwone i żółte.

– W przypadku lokalnych zakażeń uzasadnione byłoby oznaczenie strefami zakażenia czerwoną i żółtą również gmin bezpośrednio graniczących z miejscami występowania COVID 19, o ile na podstawie analiz występują powiązania z miejscem zakażenia. Nie musi to dotyczyć wyłącznie obszaru jednego powiatu. W chwili obecnej ograniczeniami objęto tereny powiatu ostrzeszowskiego nie mające istotnych powiązań funkcjonalnych z ogniskiem zakażenia.

– Wnioskuję, aby tak przygotowane propozycje miał możliwość zaopiniować Powiatowy Sztab Kryzysowy (samorząd, służby mundurowe, służby sanitarne), choćby w ciągu 24 godzin. Daje to możliwość lepszego przeanalizowania powziętych działań i ich uzupełnienie.

– Głębszemu przeanalizowaniu powinny podlegać ograniczenia w organizacji imprez rodzinnych (wesela!). Często są one organizowane dla klientów spoza terenu powiatu, gdzie restrykcje nie obowiązują. Restauratorzy informują też, że może następować zjawisko przenoszenia uroczystości z terenu powiatu, na obszary nie objęte sankcjami.

Proszę o rozważenie możliwości składania wniosków o odszkodowanie przez podmioty, które poniosły straty w wyniku wprowadzenia ograniczeń. W tym celu Powiatowy Urząd Pracy winien dysponować odpowiednia pulą środków na ten cel.

Intencją tego pisma jest aktywne uczestnictwo lokalnych samorządów w działaniach mających na celu skuteczne zminimalizowanie zakażeń wirusem Sars Cov 2.

Uprzejmie informuję, że pismo zostało skonsultowane z Burmistrzami i Wójtami z terenu powiatu ostrzeszowskiego.

Z poważaniem

Lech Janicki

Starosta Ostrzeszowski

Ogłoszenia
J3M