Odcinek drogi z Siedlikowa do Mikstatu doczeka się remontu! Z informacji przekazanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wynika, że inwestycja znalazła się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Ponieważ nabór wniosków dotyczył inwestycji przewidzianych do realizacji w szczególności w roku 2020, roboty budowane muszą zostać rozpoczęte w bieżącym roku. W związku z tym Starostwo Powiatowe w trybie pilnym przekaże do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokumentów i informacji dotyczących zadania, by umowa o dofinansowanie mogła być podpisana jak najszybciej – czytamy na www.powiatostrzeszowski.pl.
Całkowity koszt zadania oszacowano na 4 701 061 zł, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 2 350 530 zł; udział powiatu ostrzeszowskiego to 1 175 266 zł, a 1 175 265 złotych wyasygnują jednostki samorządu terytorialnego – miasto i gmina Ostrzeszów oraz miasto i gmina Mikstat. RED

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M