Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia otrzymało certyfikat ,,Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” sygnowany przez członków Rady Ekspertów Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Jest to świadectwo wysokich standardów bezpieczeństwa w placówkach i potwierdzenie działań na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy personelu medycznego. Certyfikat jest jednocześnie wyrazem uznania dla wysokich kwalifikacji personelu i efektywnego zarządzania. Jakość wykonywanych usług zależy między innymi od wykorzystywanego sprzętu oraz od zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom przy wykonywaniu procedur medycznych. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
Compre