Handel na ostrzeszowskim targowisku już nie tylko w czwartek i sobotę? Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska odpowiedziała na to pytanie twierdząco.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W uchwale określającej regulamin targowisk miejskich dopisano dodatkowy ustęp o następującej treści: „dopuszcza się handel w inne dni oraz poza godzinami otwarcia targowisk, z inicjatywy administratora targowisk po otrzymaniu stosownej zgody burmistrza”.

– Z takim zamiarem nosiliśmy się już od pewnego czasu– wyjaśniał burmistrz Patryk Jędrowiak. – Na wniosek komisji rewizyjnej, na podstawie protokołu po przeprowadzonej kontroli zdecydowaliśmy się taką zmianę zaproponować. Tak, aby nasze targowisko, jeżeli będzie taka potrzeba i pomysł, mogło być otwierane również w inne dni, natomiast nie z przeznaczeniem na handel, jaki odbywa się w czwartki i soboty, ale raczej do handlu innymi artykułami, na przykład ogrodniczymi.

Szesnaścioro radnych opowiedziało się za przedłożoną im uchwałą. Jeden wstrzymał się od głosu. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M