Ogłoszenia
Instal Grunt

Pierwsza wzmianka historyczna dotycząca Kuźnicy Grabowskiej pochodzi z 1 kwietnia 1423 roku. W roku tym król Władysław Jagiełło nadał pewnemu Długoszowi przywilej założenia na terytorium Kraszewic nowej „kuźnicy” ( huty żelaza). Druga taka kuźnica powstała później nad Głuszyną ( dziś Żurawką ) we wsi Głuszyna… Więcej na temat historii Kuźnicy Grabowskiej można dowiedzieć się TUTAJ

Ogłoszenia
J3M